Ngày 28/8 là Ngày truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông


cntt

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định lấy ngày 28/8 hàng năm là “Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam”.

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) là một Bộ đa ngành, đa lĩnh vực quản lý, gồm: Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Thông tin đối ngoại, Thông tin cơ sở… Nhưng hiện vẫn chưa có Ngày truyền thống của cả ngành Thông tin và Truyền thông, mới có Ngày truyền thống riêng của một số ngành trực thuộc như Bưu điện, Báo chí, Xuất bản.

Đồng thời, biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng ngành TT&TT, gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc tổ chức Ngày Truyền thống ngành TT&TT Việt Nam phải thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức; giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành TT&TT Việt Nam.

Mới đây, tại cuộc họp giao ban ngành TT&TT tháng 1/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT cho biết Bộ TT&TT đã trình Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 28/8 hàng năm là “Ngày Truyền thống ngành Thông tin và Truyền thông Việt Nam”. Trước đó,  Ban Lịch sử – Truyền thống, Bộ TT&TT đã đề xuất lãnh đạo Bộ TT&TT lấy ngày 28/8 là Ngày truyền thống ngành TT&TT, với sở cứ đây là ngày Bác Hồ ký sắc lệnh đầu tiên năm 1945 thành lập các Bộ, ngành, trong đó có Bộ Thông tin Tuyên truyền và Bộ Giao thông công chính, bao gồm nội hàm của Bộ TT&TT bây giờ.

Được biết, ngày 28/8/1945 là ngày Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo ra tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ nước Việt Nam mới và công bố danh sách nội các thống nhất quốc gia gồm các Bộ, ngành để đảm nhiệm sứ mệnh lịch sử trước dân tộc. Trong số trên 10 Bộ, ngành được thành lập ngày 28/8/1945, có ngành Công tác văn phòng hành chính, ngành Tổ chức Nhà nước và các Bộ Thông tin – Tuyên truyền, Lao động, Tài chính, Tư pháp… Kể từ đó tới nay, ngày 28/8 trở thành ngày truyền thống chung của các Bộ, ngành nêu trên.

HM – ICTPress

Advertisements

Thank for your comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.