Hãy là một người tử tế !


song-tu-te1

be-kind2

song-tu-te

  • Có lý tưởng và hướng đến những giá trị sống ý nghĩa

  • Mỗi con người tử tế sẽ hình thành một xã hội văn minh

  • Vượt qua cám dỗ, bến đỗ của tử tế

  • Luôn dặn lòng: mặc kệ thị phị, làm chi cũng phải tử tế

  • Thứ tha, bài ca hạnh phúc

  • Tử tế là lúc ta sống có trách nhiệm với lời nói, hành động của mình

  • Sống trên đời, vay trả, trả vay

  • Không tiếp tay, không tham gia, không cổ vũ những hành động sai trái

  • Kiên định theo con đường đã chọn

  • Không ngừng hoàn thiện bản thân

Advertisements

Thank for your comments

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s