Tinh thần thượng võ trong Aikido Nhật Bản


phamthientho's blog

Aikido không đề cao chiến thắng. Nét thượng võ là một mảng văn hóa đẹp của đất nước mặt trời mọc.

Sáng Tổ Aikido  Morihei Ueshiba (1883-1969)

 Sáng Tổ Aikido
 Morihei Ueshiba (1883-1969)

Aikido hay Hiệp khí đạo là môn võ hiện đại của Nhật được sáng tạo bởi bậc thầy võ thuật Nhật Bản Ueshiba, trên cơ sở các môn võ cổ truyền như Nhu thuật (Jujitsu), Kiếm thuật (Kenjutsu) và Thương thuật (Sojutsu).

Aikido không chỉ là tổng hòa tinh túy của nhiều môn võ thuật mà còn thể hiện tinh thần hòa hợp vũ trụ, triết lý hòa bình của người sáng lập ra nó. Tên gọi Aikido được ghép bởi ba chữ: Ai – hòa hợp, hài hòa, yêu thương; ki – khí, tinh thần và do – đạo, con đường đi. Như vậy, có thể coi Aikido là môn võ chỉ ra con đường giúp võ sinh hòa hợp với…

View original post 276 more words

Advertisements

Thank for your comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.