Sách xưa không bao giờ cũ


VIẾT BÁO VĂN HÓA VĂN NGHỆ

(Tác giả:Xuân Lộc)

Hoàng Minh không làm công việc liên quan nhiều đến sách nhưng lại có niềm yêu sách đến ngạc nhiên. Sự trân trọng sách của anh ấy khiến tôi rất cảm động nên đã mời đến nhà thăm thư viện của gia đình”. Ông Nguyễn Văn Thành, chủ nhân của bộ sưu tập hơn 10.000 cuốn sách xưa rất nổi tiếng ở Hà Nội bị cháy rụi vào tháng 8-2010, đã nhận xét về nhà sưu tầm sách Hoàng Minh như vậy.

View original post 3,293 more words

Advertisements

Thank for your comments

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s