Những nghề “hot” nhất năm 2014


 

Tạp chí CareerBuilder đã hợp tác với Công ty Economic Modeling Specialists Intl. (EMSI) để nghiên cứu về những ngành nghề tốt nhất năm 2014. Kết quả nghiên cứu của họ dựa trên cơ sở dữ liệu thị trường lao động EMSI và 90 quốc gia, về những công việc có mức tăng trưởng từ 7% trở lên trong giai đoạn từ năm 2010-1013, và được đánh giá sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2014.

12 công việc dưới đây đang rất thiếu người, với mức lương trên 22 USD một giờ làm việc.

1. Phát triển phần mềm (Ứng dụng và phát triển phần mềm hệ thống)

phát triển ứng dụng

Tổng số việc làm trong năm 2013: 1.042.402
Tốc độ tăng trưởng từ năm 2010-2013: 11%
Thu nhập trung bình mỗi giờ làm việc: 45,06 USD

2. Phân tích nghiên cứu thị trường và chuyên gia marketing

Tổng số việc làm trong năm 2013: 438.095
Tốc độ tăng trưởng trung bình từ năm 2010-2013: 14%
Thu nhập trung bình mỗi giờ làm việc: 29,10 USD

3. Chuyên viên đào tạo và phát triển

Tổng số việc làm trong năm 2013: 231.898
Tốc độ tăng trưởng từ năm 2010-2013: 8%
Thu nhập trung bình mỗi giờ làm việc: 27,14 USD

4. Phân tích tài chính

Tổng số việc làm trong năm 2013: 257.159
Tốc độ tăng trưởng từ năm 2010-2013: 7%
Thu nhập trung bình mỗi giờ làm việc: 7,34 USD

5. Chuyên gia vật lý trị liệu

vật lý trị liệu

Tổng số việc làm trong năm 2013: 207.132
Tốc độ tăng trưởng từ năm 2010-2013: 7%
Thu nhập trung bình mỗi giờ làm việc: 37,93 USD

6. Phát triển web

Tổng số việc làm trong năm 2013: 136.921
Tốc độ tăng trưởng từ năm 2010-2013: 11%
Thu nhập trung bình mỗi giờ làm việc: 27,84 USD

7. Hậu cần (tổ chức hành chính)

Tổng số việc làm trong năm 2013: 127.892
Tốc độ tăng trưởng từ năm 2010-2013:  10%
Thu nhập trung bình mỗi giờ làm việc: 35,08 USD

8. Quản trị cơ sở dữ liệu

Tổng số việc làm trong năm 2013: 119.676
Tốc độ tăng trưởng từ năm 2010-2013: tăng 10%
Thu nhập trung bình mỗi giờ làm việc: 37,39 USD

9. Tổ chức sự kiện

Tổng số việc làm trong năm 2013: 87.082
Tốc độ tăng trưởng từ năm 2010-2013: tăng 14%
Thu nhập trung bình mỗi giờ làm việc: 22,56 USD

10. Biên phiên dịch

phiên dịch

Tổng số việc làm trong năm 2013: 69.887
Tốc độ tăng trưởng từ năm 2010-2013: 14%
Thu nhập trung bình mỗi giờ làm việc: 22,39 USD

11. Kỹ sư dầu khí

Tổng số việc làm trong năm 2013: 40.733
Tốc độ tăng trưởng từ năm 2010-2013: 21%
Thu nhập trung bình mỗi giờ làm việc: 63,67 USD

12. Chuyên gia phân tích an ninh thông tin

Tổng số việc làm trong năm 2013: 75.995
Tốc độ tăng trưởng từ năm 2010-2013: 8%
Thu nhập trung bình mỗi giờ làm việc: 41,62 USD

 

Minh Huyền (Theo Forbes)

Advertisements

Thank for your comments

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s