Bí thuật khí công dưỡng sinh của phái Toàn Chân


 

Vương Trùng Dương và “Toàn Chân thất tử”

Toàn Chân là chi phái quan trọng nhất của Đạo giáo Trung Hoa, lập giáo từ thế kỷ 12 và lưu truyền đến nay. Điểm đặc sắc của Toàn Chân giáo là kết hợp phương pháp tu luyện của cả Đạo giáo, Phật giáo lẫn Nho giáo, hình thành nên hệ thống hành đạo, tu thân, dưỡng tính, dưỡng sinh độc đáo.

 

Vương Trùng Dương qua ngòi bút Kim Dung

 

Vương Trùng Dương là tổ sư khai sơn của Toàn Chân. Nhà văn Kim Dung rất trân trọng khi viết về Vương và các đệ tử của ông. Qua ngòi bút của Kim Dung trong “Xạ điêu anh hùng truyện”, “Võ lâm ngũ bá”, người ta biết đến Vương Trùng Dương như anh hùng dân tộc chống quân Kim, một “Trung Thần Thông” võ nghệ siêu quần, đứng đầu trong ngũ bá: Toàn Chân, Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái.

Vương Trùng Dương (1112-1170) tên thật Vương Cát, đạo hiệu Trùng Dương Tử, người Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây. Vương xuất thân giàu có, học hành tử tế, giỏi võ nghệ, thi đậu cử nhân võ và làm một chức quan nhỏ. Do bất đắc chí, Vương từ quan về quê, học theo Lão Trang. Năm Chính Long thứ 4 triều Kim (1138), tại trấn Cam Hà, Vương Trùng Dương gặp hai tiên nhân đắc đạo là Chung Ly Quyền và Lã Đồng Tân truyền cho “Kim đơn mật quyết”. Từ đó Vương bỏ nhà, lên núi Chung Nam đào mộ huyệt ở trong đó mà tu luyện, gọi là “Hoạt tử nhân mộ”.

Năm Đại Định thứ 7 (1167), Vương đốt lều cỏ, cầm bình bát vân du hành đạo. Khi đến vùng Ninh Hải thuộc bán đảo Sơn Đông, Vương lập am Toàn Chân, thu nạp 7 đại đệ tử đầu tiên của Toàn Chân giáo, tín đồ theo rất đông, hình thành Bắc tông Đạo giáo, vị thế lớn mạnh. Vương Trùng Dương chỉ truyền đạo trong 3 năm rồi trở về Quan Trung mà hóa (chết), an táng ở Chung Nam. Các đệ tử sưu tập hơn 1.000 bài thơ, văn của Vương, soạn thành “Toàn Chân tập” lưu hành trong đạo.

7 đại đệ tử của Vương Trùng Dương lần lượt kế vị, mỗi người lại lập thành chi phái: Mã Ngọc (đạo hiệu Đan Dương Tử) lập Ngộ Tiên phái; Đàm Xứ Đoan (Trường Chân Tử) lập Nam Vô phái; Lưu Xứ Huyền (Trường Sinh Tử) lập Tùy Sơn phái; Khưu Xứ Cơ (Trường Xuân Tử) lập Long Môn phái; Vương Xử Nhất (Ngọc Dương Tử) lập Du Sơn phái; Hách Đại Thông (Quảng Ninh Tử) lập Hoa Sơn phái; Tôn Bất Nhị (Thanh Tĩnh tán nhân) lập Thanh Tĩnh phái.

 

Khưu Xứ Cơ  hành đạo

 

Đệ tử của Vương Trùng Dương phát triển Toàn Chân trở thành chi phái hùng mạnh thời Kim, Nguyên, “Toàn Chân đạo sĩ”, “Toàn Chân đạo quán” hiện diện khắp nơi. Trong số đó, công lao lớn nhất là Khưu Xứ Cơ.

Khưu Xứ Cơ (1148-1227) người Thê Hà, Đăng Châu (Sơn Đông), tự là Thông Mật, đạo hiệu Trường Xuân Tử. Năm 18 tuổi ông bái Vương Trùng Dương làm thầy, trở thành một trong “Toàn Chân thất tử” đi truyền đạo. Sau khi thầy mất, Khưu Xứ Cơ cư tang bên mộ thầy 3 năm, sau đó ẩn cư tu luyện tại Phan Khê, Long Môn Sơn 13 năm nữa mới ngộ đạo, lập ra Long Môn phái, được Kim Thế Tông hoàng đế triệu vào kinh để hỏi đạo, chủ trì các pháp sự. Khưu Xứ Cơ thông hiểu thời thế, khi quân Mông Nguyên nổi lên chống triều Kim, theo triệu kiến của Thành Cát Tư Hãn, năm 1222, Khưu Xứ Cơ lúc ấy ngoài 70 tuổi, dẫn 18 đệ tử xuất phát từ Lai Châu, vượt hơn vạn dặm đường đến Đại Tuyết Sơn thuộc Tây Vực (nay là Afganistan) để yết kiến Nguyên Thái Tổ. Khưu Xứ Cơ đạo hạnh cao thâm, Thành Cát Tư Hãn rất kính trọng. “Nguyên sử” chép: “Thái Tổ (Thành Cát Tư Hãn) tây chinh, mỗi ngày thường bàn việc với Khưu Xứ Cơ, hỏi về cách bình thiên hạ, đáp rằng phải giới hiếu sát; hỏi về cái gốc trị nước, đáp rằng “kính trời yêu dân” là gốc; hỏi về thuật trường sinh bất tử, đáp rằng lấy “thanh tâm quả dục” làm tôn chỉ”.

 

 

Thành Cát Tư Hãn đãi rất hậu, tôn xưng là “Khưu Thần tiên”, xá miễn thuế má, sai dịch đối với đạo sĩ. Năm 1224, Khưu Xứ Cơ về Yên Kinh, lập đạo quán Thái Cực, sau là Trường Xuân cung, đồ đệ phủ kín miền bắc rồi lan về Giang Nam mà Võ Đang Sơn là tiêu biểu. Năm 1227, Khưu Xứ Cơ qua đời, 18 đệ tử tiếp tục hành đạo, đưa Toàn Chân phát triển cực thịnh. Năm 1269, Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt sắc phong Vương Trùng Dương là “Trùng Dương Toàn Chân khai hóa chân quân”, Khưu Xứ Cơ là “Trường Xuândiễn đạo chủ giáo chân nhân”. Đời Minh, Toàn Chân dần suy thoái, nhưng dòng chủ lưu vẫn chảy đến nay.

 

Đạo dưỡng sinh của Toàn Chân

 

“Toàn chân” là phải bảo toàn “tam bảo”, tức toàn tinh, toàn khí, toàn thần, không được để tư dục làm tổn hại, từ đó trường sinh. Toàn Chân yêu cầu đồ đệ học đạo, phản đối thuật Ngoại đan (đan dược luyện từ kim loại) và bùa chú, kế thừa thuật Nội đan (hành khí, phục khí), đề xướng “Tam giáo hợp nhất”, cho rằng hạt nhân của Đạo giáo, Phật giáo và Nho giáo đều ở “Đạo”. Nho chủ về lý, Thiền chủ về tính, Đạo chủ về mệnh, tam giáo viên dung thì đạo thành.

Nguyên tắc của Toàn Chân là “khổ ta lợi người”, “lợi ta lợi người”, yêu cầu môn đồ phải khắc kỷ nhẫn nhục, thanh tu khổ hạnh, ăn chay nằm đất, không vợ không con, trước phải tu tính công để minh tâm kiến tánh. Riêng về phương diện dưỡng sinh ích thọ (mệnh công), Trường Xuân Tử Khưu Xứ Cơ có nhiều kiến giải độc đáo trong các trước tác của ông như Nhiếp sinh tiêu tức luận, Đại đơn trực chỉ…

Quả dục: Khi Thành Cát Tư Hãn hỏi về bí quyết trường sinh, Khưu Xứ Cơ nói: “Chỉ có thanh tâm quả dục chứ không có thuốc trường sinh”. Quả dục là tiết chế dục vọng. “Dục” bao hàm sự ham muốn về sắc dục, ăn uống, âm thanh, ham muốn quá mức là gốc của sự tàn hại. Lão Tử nói: “Họa không gì lớn bằng không biết đủ, lỗi không gì lớn bằng muốn chiếm được”. Sự xung đột, tàn hại giữa người và tự nhiên, người và người đều là do dục vọng. “Ham muốn liên miên bên ngoài, tạng phủ bế tắc bên trong, bơi lội trong sóng hoang dâm, mịt mờ trong cảnh thị phi, thế mà không bại đức tổn sinh là chưa từng có vậy”. Ít dục vọng nên tâm thân thanh tịnh, không tranh với người, thoải mái an nhiên, thần khí sung túc, đó là gốc của trường thọ.

Thuận theo tự nhiên: Nền tảng của vô vi là thuận theo tự nhiên. Các đạo sĩ cho rằng nắm vững quy luật tự nhiên, sống hợp lý cùng vạn vật đang sinh sôi rất có ích cho dưỡng sinh. Từ đó, phương pháp dưỡng sinh thích ứng theo mùa rất được Toàn Chân đạo sĩ chú trọng. “Nhiếp sinh tiêu tức luận” của Khưu Xứ Cơ viết về dưỡng sinh theo bốn mùa: Hơi ấm mùa xuân đến, vạn vật sinh sôi, nhưng tiết mạnh xuân (tháng giêng) và trọng xuân(tháng hai) khí hậu chưa ổn, nóng lạnh thất thường, người lớn tuổi dễ bị mệt mỏi, bệnh cũ tái phát. Mùa xuân mộc vượng nên khí của gan mạnh mà khí của thận yếu. Thường ngủ sớm thức sớm,  hít thở khí lành.

Ba tháng mùa hè thuộc hỏa nên tâm hỏa vượng, thận thủy yếu, chú trọng dưỡng tâm khí, bổ thận, trợ phế, điều vị. Không nên ăn no, tránh món béo, tăng mặn, bớt ngọt để bổ thận tạng.

Ba tháng mùa thu thuộc kim nên phế khí (phổi) vượng, kim khắc mộc, mộc chủ can (gan) nên can khí yếu, gan dễ bệnh. Nên tăng vị chua, giảm cay để dưỡng gan, tránh thức ăn tanh, sống lạnh. Mùa thu tối kỵ ói mửa, đổ mồ hôi nhiều.

Ba tháng mùa đông vạn vật bế tàng, thủy vượng nên thận khí mạnh mà tâm khí (tim), phế khí (phổi) yếu, phải chú ý giữ ấm nhưng không quá nóng, trong ăn uống phải giảm mặn tăng đắng để trợ thần khí.

 

 

Hàn Phong

Báo Thanh Niên Online

Advertisements

4 thoughts on “Bí thuật khí công dưỡng sinh của phái Toàn Chân

 1. Thời gian. Giới thiệu bất kỳ trò chơi trong thể loại của đối tượng ẩn . Tôi có một cô con gái , cô 8 tuổi, và nó cần phát triển trò chơi. Làm rung chuyển Alawar , nhưng họ phải trả .
  Có bất cứ điều gì trong thể loại này ?
  Cảm ơn bạn.

  Like

 2. Lời chúc mừng. Tôi là một fan của Tolkien , và tôi thích cuốn sách của ông về bộ ba ” Chúa tể của những chiếc nhẫn “. Với niềm vui lớn , tôi thấy ba Peter Jackson và rất ngạc nhiên bởi độ lớn của hành động và các hiệu ứng đặc biệt.

  Và khi tôi biết được rằng bộ phim khác được lấy ra, và nó là một lịch sử cho tất cả các sự kiện , tôi ngay lập tức đã mua cuốn sách cho con trai mình , người ngay lập tức ngồi xuống để đọc mình .
   
  Có lẽ đó là một ấn phẩm ngắn cho trẻ em , than ôi , tôi đã không thể tìm thấy trong cuốn sách này là sự kiện rất thú vị trong bộ ba .Tất cả mọi thứ xoay quanh cuộc hành trình , cuối trong đó Bilbo Ring của một con rồng .
   
  Làm thế nào để bạn nghĩ rằng, bộ phim thứ tư trong giống như thú vị là người đầu tiên ba , sẽ được đông trận đánh lớn và nhân vật thú vị ?

  Like

 3. Tôi có một fan hâm mộ phim lớn . Ông không bao giờ bỏ lỡ một buổi ra mắt , nhưng anh thích nhiều phim lịch sử . Tôi phải nói rằng anh không đọc bất cứ điều gì ở tất cả. Và nếu anh ta được yêu cầu đọc một cuốn sách , ông đã ngay lập tức bắt đầu để tìm phiên bản màn hình của cô .
   
  Nhưng tôi thích đọc cuốn sách đầu tiên và sau đó xem phim . Theo ý kiến ​​của tôi , bộ phim không cho phép như vậy chi tiết để chuyển tải những gì tôi muốn truyền đạt tác giả của công trình và người xem đã không đọc , chẳng hạn như Jules Verne , không thể hiểu vẻ đẹp và sự thần bí của cuốn sách của ông .Theo ý kiến ​​của bạn , những gì thực sự là tốt hơn để đọc sách , và sau đó xem một bộ phim hay chỉ là đi xem phim , và cuốn sách đặt vào thùng rác ?

  Like

 4. Hi all. Tôi thích xem phim . Mỗi ngày, tôi ngồi xuống ở loạt bài , nhưng không may, nó ăn rất nhiều thời gian. Và đôi khi gắn bó với một vài bộ phim mà tôi không thể xé bản thân mình đi . Và trong trường hợp này , làm việc không có không phải là , và cũng không gia đình là không đủ thời gian . Cho tôi biết, có takieproigryvateli cung cấp một phim tăng tốc để có thể nhìn vào một tốc độ ít hơn ?

  Like

Thank for your comments

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.